Dzisiejsze szkolnictwo

W mediach raz za razem nagminniej można usłyszeć rozmyślania znawców i polityków na kwestię potrzeby reformy naszej oświaty. Chociaż polska młodzież porządnie wypada na tle swoich rówieśników z innych krajów, jest równocześnie bardzo mizernie przygotowana do zaczęcia studiów wyższych i rozpoczęcia kariery zawodowej.

Modernizacja

Prawie że wszystkie gmachy szkolne w Polsce zarządzają nowoczesnym zapleczem informatycznym. Zdawać by się zdołało, że polskie szkolnictwo jest więc dosyć współczesne. Nic pomimo tego po unowocześnianiu gmachów szkolnych, jeśli programy edukowania większości z przedmiotów wciąż zostają nadzwyczajnie anachroniczne. To oczywiście one powinny pozostać modernizowane i przystosowane do zapotrzebowania rynku pracy. We współczesnej szkole edukacja bowiem wciąż opiera się na gromadzeniu informacji encyklopedycznej. Rynek pracy z kolei wymaga nade wszystko pracowników potrafiących poszukiwać i wartościować osiągnięte informacje. Dzisiejsze świadectwa szkolne nie odkrywają umiejętności szczegółowego i całościowego myślenia, a poniekąd umiejętność zapamiętywania zdobytej informacji.

krzesła szkolne

Krzesła szkolne

Wraz z unowocześnianiem programu kształcenia wskazana jest modernizacja kształcenia przyszłych nauczycieli. Profesjonaliści od wielu lat głoszą, że młodzi pedagogogowie są mizernie przygotowywani umysłowo i treściowo do przeprowadzania nauki. Większość z nich nie zna kluczowych mechanizmów systematycznych pozwalających na efektywne powierzanie wiedzy młodzieży. Poza przygotowaniem treściowym, pedagogi potrzebują też wsparcia w materiałach oświatowych. Dobre krzesła szkolne nie tylko ulżą im w prowadzeniu lekcji, ale nade wszystko nakłonią ich do dalszego kształtowania własnej wiedzy. Najogromniejszą albowiem skazą współczesnych nauczycieli jest podpieranie się tylko na danach, które otrzymali w toku studiów. Natomiast Błękitna planeta się nieustannie polepsza. Wie o Powyższym młodzież, która każdego dnia użytkuje z internetu. Porządny profesor nie powinien wówczas ostawać w tyle za swoimi słuchaczami. Nieprzerwane samokształcenie jest albowiem warunkiem współczesnej szkoły.

pomoce dydaktyczne dla nauczycieli