Gdzie znajdziemy poprawną kadrę lekarską?

W ostatnim czasie jak wiadomo o pracy pielęgniarek ogromnie bardzo dużo się mówi. Wynika to z faktu ogromnie niskich zarobków nieadekwatnych do ich zadań. Coraz więcej pań wyjeżdża za granicę, albowiem warunki pracy są o dużo lepsze a płaca zadowalająca. Praca dla pielęgniarek w Niemczech to trudny problem. Dzisiaj w polskich szpitalach brakuje kadry, a pielęgniarki, jakie pozostały w kraju pracują nawet na dwóch etatach. Przeszukując Internet, znajdziemy dużo ogłoszeń oferujących robotę personelowi medycznemu. Przeważnie pielęgniarki zarabiają dwa i pół tysiąca złotych brutto. W celu porównania pielęgniarki w Niemczech dostają około dziewięciu tysięcy na rękę. Rozbieżność istnieje ogromna, przez co w naszym kraju będzie brakować ich opieki. Odkąd Rzeczpospolita Polska wkroczyła do Unii Europejskiej, pielęgniarki bywają zaciekawione wyjazdami do innych państw. Niezwykle wiele osób kończących studia pielęgniarskie, w krótkim czasie ubiega się o publikacje poświadczenia o zaakceptowaniu kwalifikacji do wykonywania zawodu w państwach Unii Europejskiej.

Praca w Niemczech dla pielęgniarek

Krajem do którego regularnie wyruszają polskie pielęgniarki są Niemcy. Otrzymują w tym miejscu około dwóch tysięcy euro. Przeważnie oferowane są także darmowe kształcenia języka. Polskie pielęgniarki pracują nie tylko w szpitalach ale także w domach opieki społecznej. Także prywatne postaci zatrudniają personel lekarski do opieki między innymi nad starszymi rodzicami lub dziadkami. W Niemczech pielęgniarki posiadają zagwarantowane godne warunki lokalowe i socjalne. Pielęgniarki wyjeżdżające za granicę powinny umieć język, mieć dyplom licencjata lub magistra pielęgniarstwa, potwierdzenie o niekaralności, świadectwa roboty. Nasze polskie społeczeństwo będzie posiadało coraz to gorszą opiekę szpitalną, bowiem będzie jej szczerze brakowało. Jesteśmy teraz
starzejącym się, z niejakiej strony nasz okres życia bywa przedłużony, poprzez rozwiniętą medycynę, jednakże coraz to więcej chorób rodzaju nowotwory, utrudnia funkcjonowanie. Konieczna bywa profesjonalna pomoc medyczna. To nasz rząd musi zachęcić pielęgniarki do pozostania w kraju, poprzez zacne zrekompensowanie.


Źródło: senior-care.pl