Mieszkanie dla młodych – Projekt który zezwala wielu osobom ludziom na nabycie mieszkaniaStworzony rok temu projekt „Mieszkanie dla Młodych” okazał się nietrafiony. Zagmatwane procedury a także limity oderwane od rzeczywistości sprawiły, że niewielu młodych ludzi skorzystało z dofinansowania. Szacuje się, iż wyłącznie 60% przekazanych funduszy na dotacje zostało spożytkowane. Inwestorzy prosili o zmiany, aby dostosować cenę metra kwadratowego stawianego mieszkania do realiów rynkowych.
W roku 2015 wprowadzono poprawki do programu „Mieszkanie dla Młodych”. Dzięki naniesionym poprawkom upoważnionych do skorzystania z programu będzie zdecydowanie większa ilość Usunięto limity wiekowe, podwyższono kwotę dopłat na rzecz rodzin z większą liczbą dzieci, osób samotnie wychowujących dzieci, podwyższono sumę dopłat. Dzięki zmianom liczba ludzi jakie są zdolni skorzystać z programu podwyższyła się.
Projekt aczkolwiek ma obwarowania, które mają wykluczyć spekulacje.
Dopłatę trzeba oddać pod warunkiem, że w ciągu 5 lat od jej przyznania zostanie:

-nabyta inna posiadłość,

-sprzedana nieruchomość z dofinansowaniem,

-przeprowadzone przekształcenie na lokal użytkowy.

-nastąpi przekazanie nieruchomości do użytkowania innej osobie bezpłatnie lub za wynagrodzenie

Istotą realizacji programu są stawiane poprzez deweloperów niedrogie nieruchomości. Nie w każdnym miejscu można postawić mieszkanie spełniające warunki programu „Mieszkanie dla Młodych”.
Ograniczenie odnośnie ceny 1 metra wybudowanego nieruchomości sprawiają, że budowanie w nałożonej cenie możliwe jest na granicach sporych miast. Największy kłopot z nieruchomościami we wskazanej cenie jest w Warszawie i Krakowie. Wynika to z ceny gruntu. Limity wyznacza się dla każdego województwa indywidualnie.
Po wprowadzonych poprawkach w projekcie, mieszkanie będzie wolno także kupić na rynku wtórnym. Jednakże kupno lokalu nowego jest bardziej korzystne. Koszty za 1 metr kwadratowy na rynku pierwotnym są wyższe. W Warszawie limit za jeden metr kwadratowy na rynku pierwotnym to kwota 6.603 zł, na rynku wtórnym – 5.202 zł.
Inwestorzy, którzy chcą skorzystać z projektu uwzględniają wymagania projektu.

źródło: http://www.abminvestments.pl/